Pentingnya Amalan di 10 Hari Pertama Bulan Dzulhijjah


Di antara hari-hari mulia yang dipilih oleh Allah adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saking mulianya, Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah berfirman,


"Demi fajar dan demi malam-malam yang sepuluh." (QS. Al Fajr [89]: 1-2)


Yang dimaksud dengan malam-malam yang sepuluh sebagaimana pendapat mayoritas Ulama adalah 10 hari pertama Dzulhijjah, meskipun Allah mengungkapkan dengan kata “malam” namun dalam bahasa Arab “malam” terkadang digunakan untuk mengungkapkan “siang”, seperti yang Allah firmankan kepada Nabi Zakariya:


"Tandamu ialah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama tiga malam, padahal engkau sehat." (QS. Adz Dzariyat [19]: 10)


Begitu pula dalam ayat yang lain Allah berfirman,


"Tandamu ialah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat." (QS. Ali ‘Imran [3]: 41)


Lalu, apa saja keutamaan pada hari-hari tersebut?


Keutamaan 10 Hari Pertama Bulan Dzulhijjah

Hari yang Paling Allah Cintai untuk Beramal Sholeh

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Tidak ada hari-hari yang amal sholeh padanya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini (yakni 10 hari pertama Dzulhijjah)." Para sahabat bertanya, "Tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali dengan sesuatu apapun." (HR. Bukhari)


Hari-Hari untuk Memperbanyak Ibadah

Dalam 10 hari ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, seperti puasa, shalat, dzikir, membaca Al-Qur'an, dan berbuat baik kepada sesama. Ini adalah kesempatan besar untuk meningkatkan ketakwaan dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.


Hari Arafah

Puncak dari 10 hari pertama Dzulhijjah adalah hari Arafah. Pada hari ini, doa-doa sangat mustajab, dan puasa pada hari ini dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.


Ibadah Haji dan Kurban

Bagi yang mampu, melaksanakan ibadah haji adalah salah satu dari rukun Islam yang sangat dianjurkan. Selain itu, berkurban juga merupakan amalan yang sangat ditekankan, sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah.


Dapatkan E-Book Panduan Amalan di 10 Hari Pertama Dzulhijjah

Untuk memudahkan Anda dalam melaksanakan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kami telah menyediakan e-book yang berisi panduan lengkap beserta doa-doa dan amalan yang dianjurkan. E-book ini dapat Anda unduh secara gratis melalui tautan berikut: Unduh E-Book

Komentar